Ewidencje i rejestry - Komenda Powiatowa Policji w Kościanie

Biuletyn Informacji Publicznej

Ewidencje i rejestry

Ewidencje i rejestry

 

WYDZIAŁ KRYMINALNY:

 

Dziennik pracy dialogowej ,dokumentacja zastępcza funduszu zero

Rejestr wyników zespołu rejestracyjno-rozpoznawczego

Teczka wydruków bazy CBD PESEL

Dziennik korespondencji

Dziennik korespondencji wpływającej

Dziennik korespondencji wychodzącej

Skorowidz imienny

Rejestr postępowań administracyjnych

Rejestr w którym dokonano tymczasowego zajęcia mienia

Rejestr wystąpień prokuratorskich

Rejestr osób zawiadamiających o przestępstwie do RPS i OW

Rejestr wniosków do prokuratora o wystąpienie do sądu o zastosowanie tymczasowego rejestru

Rejestr czynności sprawdzających i odmów wszczęcia postępowania przygotowawczego

Rejestr śledztw i dochodzeń

Rejestr osób pokrzywdzonych

Rejestr spraw o wykroczenia

Rejestr fotografii sygnalistycznych

Rejestr pozytywnych porównań kodu genetycznego DNA

Rejestr pozytywnych wskazań systemu AFIS

Rejestr spraw poszukiwawczych

Ewidencja czynności oględzinowych

Ewidencja ekspertyz

Rejestr osób zaginionych n/n osób i n/n zwłok

Zeszyt deponowania broni indywidualnej policjantów

Rejestr osób podejrzanych do RSD

Książka ewidencji sprzętu zakupionego z funduszu 0

Zeszyt narad Wydziału kryminalnego

Rejestr osób zarejestrowanych w DNA

 

WYDZIAŁ PREWENCJI

 

Teczka planów ochrony

Teczka instrukcji stałego dyżuru

Teczka meldunków dziennych stałego dyżuru

Teczka planów ochrony KPP w Kościanie

Książka planu alarmowania KPP w Kościanie

Teczka planów działania KPP w Kościanie w związku z osiąganiem gotowości policji do przeciwdziałania zagrożeniom terrorystycznym

Dziennik korespondencji

Skorowidz imienny

Rejestr korespondencji wychodzącej

Rejestr korespondencji wpływającej

Książka wydania broni z pododdziału

Dziennik telegramów przychodzących

Dziennik telegramów wychodzących

Książka służby konwojowej

Książka przegiebu służby w PDOZ

Rejestr dozoru

Książka odpraw OP/IO

Rejestr wydanych posiłków zatrzymanych w PDOZ KPP w Kościanie

Ewidencja pojazdów parkowanych na zlecenie Policji

Książka wizyt lekarskich w aresztach

Książka przeszukań

Książka dyspozytora

Książka alkotestów

Rejestr badań przeprowadzonych urządzeniami elektronicznymi do badania zawartości alkoholu w wydychanym powietrzu

Książka wyjść służbowych

Książka służby w patrolach ,obchodach i na posterunkach

Rejestr przepustki AŚ,ZU

Rejestr przedmiotów przechowywanych w magazynie rowerowym

Książka druków ścisłego zarachowania

Ewidencja mandatów karnych

Rejestr nakazów doprowadzenia

Rejestr notatników służbowych

Rejestr wydawania kluczy od zaplecza

Książka poleceń

Książka nadzoru służby prewencyjnej

Książka kontroli osób zatrzymanych

Książka służby zespół ochronny

Zeszyt poleceń

Książka wydania broni z pododdziału

Książka odpraw i rozliczeń służby

Rejestr Alcotest

Zeszyt pobierania-zdawania radiotelefonu

Rejestr interwencji policji

Książka służby konwojowej

Książka dyspozytora

Książka narad służbowych PPŚ

Rejestr notatników służbowych PPŚ

Rejestr spraw o wykroczenia przekazywanych KPP w Kościanie

Rejestr osób zatrzymanych

Rejestr kart Mrol 5/1

Rejestr zatrzymanych praw jazdy

Rejestr zatrzymanych dowodów rejestracyjnych

Książka kontroli policjantów

Książka służby w patrolach ,obchodach i na posterunkach

Zeszyt kontroli

Zeszyt przyjść interesantów

Zeszyt mandatów

 

 

ZESPÓŁ PREZYDIALNY

 

Dziennik korespondencji

Skorowidz imienny

Rejestr korespondencji wychodzącej

Rejestr korespondencji wpływającej

Książka doręczeń przesyłek miejscowych

Rejestr wydanych zaświadczeń

Rejestr skarg i wniosków

Rejestr przyjęć interesantów

Dziennik przepisów(inne przepisy prawne)

Dziennik przepisów KEP

Dziennik przepisów KWP

Dziennik przepisów KPP

Zeszyt narad i odpraw

Dziennik ewidencji telegramów

 

WYDZIAŁ RUCHU DROGOWEGO

 

Rejestr kancelaryjny w sprawach ewidencji ukaranych kierowców

Dziennik korespondencji

Dziennik korespondencji wpływającej

Dziennik korespondencji wychodzącej

Rejestr ujawnionych wykroczeń przy użyciu radaru

Książka służby w patrolach ,obchodach i na posterunkach

Rejestr zatrzymanych dowodów rejestracyjnych

Rejestr przechowywania broni

Rejestr badań przeprowadzanych urządzeniami elektronicznymi do badania trzeźwości

Książka pracy urządzenia kontrolno-pomiarowego

Rejestr notatników służbowych

Książka odpraw do służb WRD

Skorowidz imienny

Rejestr kancelaryjny w sprawie ewidencji ukaranych kierowców

Książka kontroli osób zatrzymanych

 

 

ZESPÓŁ FINANSÓW I ZAOPATRZENIA

 

Rejestr opłat za holowanie i parkowanie KPP Kościan

Zeszyt obrotów

Rejestr wezwań do udzielania asysty komorników przez policjantów KPP w Kościanie

Rejestr szkód

Książka ewidencji sprzętu w użytkowaniu

Książka kasowa

Ewidencja czeków gotówkowych

Książka obrotów

Rejestr wydanych zleceń

Książka ewidencji przychodów ilościowo-wartościowych materiałów pędnych i smarów

Ewidencja dowodów wypłat KP

Książka  ewidencji sprzętu

Książka ewidencji pokwitowań

 

KANCELARIA TAJNA, Pełnomocnik ds.  Ochrony Informacji Niejawnych :

 

Dziennik korespondencji

Dziennik ewidencji wykonanych dokumentów

Dziennik obciążeniowy liczbami niejawnymi

Rejestr teczek operacyjnych

Dziennik korespondencji

Dziennik ewidencji wykonanych dokumentów-oświadczenia  majątkowe

Dziennik ewidencji przyjmowanych i przekazywanych komunikatów

Książka planu organizacji i kierowania KPP w Kościanie w oparciu o stanowisko kierowania prewencją

Teczka planu działania komendanta powiatowego w Kościanie w warunkach zagrożenia państwa i wojny

Teczka materiałów organizacyjno-mobilizacyjnych dla jednostki zmilitaryzowanej

Ekspert do spraw kadr i szkolenia

Teczka wytycznych i sprawozdań niejawnych do spraw obronnych

Książka doręczeń szyfrogramów

Książka doręczeń przesyłek miejscowych

Dziennik ewidencji wydanych materiałów kancelaryjnych

Dziennik przepisów niejawnych

Dziennik podawczy do wysłanych szyfrogramów

Dziennik ewidencji wykonanych kopii, odpisów ,wypisów

Książka doręczeń przesyłek miejscowych

Rejestr dzienników, książek ewidencyjnych i teczek.

Rejestr akt brakowanych BC

Rejestr akt brakowanych B

Rejestr udostępnień akt

Rejestr spisów akt przekazanych

Rejestr wypadków funkcjonariuszy i pracowników cywilnych

Rejestr protokołów brakowania dokumentów niearchiwalnych kat.  i BE

Rejestr postępowań sprawdzających

Rejestr wydanych poświadczeń bezpieczeństwa

Rejestr odmów wydania poświadczenia bezpieczeństwa

Rejestr wydanych zaświadczeń o przeszkoleniu z OIN

 

Metryczka

Data publikacji 25.04.2013
Data modyfikacji 25.04.2013
Podmiot udostępniający informację:
Komenda Powiatowa Policji w Kościanie
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Artur Ustasiak
Osoba udostępniająca informację:
Artur Ustasiak KPP Kościan
Osoba modyfikująca informację:
Artur Ustasiak
do góry